• Türkçe
 • English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Polski
 • Latviešu valoda
 •  

  Kultūru un valodu speciālisti

  Vēlaties dibināt uzņēmumu ārzemēs? Essex Translations speciālisti ir gatavi jums palīdzēt!

  Kultūru un valodu speciālisti

  Kļūt par uzņēmuma vadītāju ir ļoti daudzu uzņēmēju sapnis. Dibinot uzņēmumu ārzemēs, jūs pierādāt, ka spējat paveikt lielus darbus un to, ka jūsu sapņi var tikt piepildīti. Taču šajā brīdī jūsu uzņēmumam vēl nav reputācijas. Tas ir tikai pats sākums; ceļš būs garš, tam būs gan kāpumi, gan kritumi. Paturiet prātā, ka jūsu topošie klienti un viņu kultūra atšķirsies no jūsu kultūras.

  Uzņēmuma Essex Translations kultūru un valodu speciālisti palīdzēs jums sasniegt mērķus un piepildīt sapņus, neradot nesaskaņas kultūru starpā, bet nodrošinot draudzīgu gaisotni uzņēmumā un nodibinot labu kontaktu ar saviem klientiem un biznesa partneriem.

  Mūsu uzņēmuma speciālisti sekos jūsu ideju virzībai līdz pat jūsu uzņēmuma atvēršanai. Kultūru speciālistu pakalpojumi jums būs pieejami jebkurā laikā, arī pēc uzņēmuma nodibināšanas.

  Panākumu atslēga ir kultūru atšķirību novēršana

  Nodibinot kontaktus ar cilvēkiem ārzemēs, ņemiet vērā kultūru atšķirības. Dažreiz kultūras var atšķirties viena no otras ne tikai divās dažādās valstīs, bet dažreiz arī vienas valsts robežās. Ja nepievērsīsiet uzmanību kultūru atšķirībām, jums var nākties risināt problēmas, kas radušās kultūru nesaskaņu dēļ, un tas var jūsu uzņēmumam celt neslavu konkrētajā valstī. Ja kādā valstī neesat vietējais iedzīvotājs vai speciālists kultūras jomā, lai komunicētu ar citu kultūru pārstāvjiem, jūs varat pieļaut kļūdas. Lai kļūtu par speciālistu šajā jomā, ar grāmatu lasīšanu vai tīmekļa vietņu studēšanu vien nepietiek; dzīves apstākļi un tradīcijas jāizbauda uz savas ādas. Uzņēmums Essex Translations ir gatavs klientiem palīdzēt iegūt panākumu atslēgu un atvērt uzņēmumu ārzemēs uzņēmējdarbībai labvēlīgos apstākļos.

  Kultūru speciālista konsultācijas

  Tā kā katrai kultūrai piemīt atšķirības, mūsu uzņēmums ir parūpējies, lai nodrošinātu kultūru speciālista pakalpojumus, kurš pārzina vienu vai vairākas kultūras, parasti viena no tām ir speciālista dzimtās valsts kultūra un otra – valsts, kurā dzīvots ilgāku laiku. Mūsu uzņēmums Essex Translations speciālistus izvēlas, ņemot vērā to kvalifikāciju un spēju strādāt profesionāli un efektīvi. Zvaniet mums uz numuru 0124 520 6578, lai ieplānotu tikšanos ar mūsu speciālistiem un pietuvotos vienu soli tuvāk savam sapnim!